top of page

İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı

   İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

   Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü 1 yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  1. 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,

  2. 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 Günden,

  3. 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

   Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4'er gün arttırılarak uygulanır. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

bottom of page