top of page

Vergi Türü Kodları

Vergi Kodu               Vergi Adı

0001                           YILLIK GELİR VERGİSİ

0002                           ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ

0003                           GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)

0004                           GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ

0005                           GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

0006                           GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET

0007                           DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI

0010                           KURUMLAR VERGİSİ

0011                           KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)

0012                           GELİR VERGİSİ (GMSI)

0014                           BASIT USULDE TİCARİ KAZANC

0015                           GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ

0017                           GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ

0021                           BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ

0022                           SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

0027                           GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ

0032                           GELİR GEÇİCİ VERGİ

0033                           KURUM GEÇİCİ VERGİ

0040                           DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)

0046                           AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ

0048                           GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ

0049                           HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ

0050                           KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ

0051                           DİĞER ÜCRETLER

0053                           KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ

0056                           OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ

0057                           RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ

0060                           MÜLGA MADEN FONU

0061                           KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ

0062                           MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU

0071                           PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

0073                           KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

0074                           DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

0091                           TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ

0092                           HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ

0093                           SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ

0094                           HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ

1013                           EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ

1018                           MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ

1020                           FON PAYI

1030                           PİŞMANLIK ZAMMI

1042                           E.KATKI PAYI

1043                           ÖZEL İŞLEM VERGİSİ

1047                           DAMGA VERGİSİ

1067                           VERGİ YARGI HARÇLARI

1084                           GECİKME FAİZİ

1086                           GECİKME ZAMMI

1087                           ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

1089                           ALINAN DİĞER FAİZLER

1095                           SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU

1096                           KONUT FONU

3024                           KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ

3061                           CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)

3073                           USULSÜZLÜK CEZASI

3074                           ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

3076                           KUSUR CEZASI

3077                           AĞIR KUSUR CEZASI

3078                           KAÇAKÇILIK CEZASI

3080                           VERGİ ZİYAI CEZASI

3099                           VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz

4001                           EK GELİR VERGİSİ

4003                           EK ÜCRET GELİR VERGİSİ

4004                           EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ

4005                           EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ

4006                           FAİZ VERGİSİ

4007                           EK EMLAK VERGİSİ

4008                           GELİR DAHİLİ TEVKİFAT

4010                           EK KURUMLAR VERGİSİ

4012                           KURUM DAHİLİ TEVKİFAT

4014                           MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.

4016                           ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.

4021                           4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi

4034                           MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ

4040                           MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ

4041                           GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ

4043                           GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ

4044                           GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ

4046                           Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı

4047                           TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ

4050                           TEKEL SAFİ HASILAT

4060                           TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

4061                           İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ

4063                           NOTER HARÇLARI

4072                           MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)

4073                           ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)

4074                           ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)

4077                           MÜNFERİT KURUM E. D. V.

4078                           NET AKTİF VERGİSİ

4079                           KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ

4080                           ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

9001                           EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT

9002                           NÜFUS PARA CEZASI

9003                           SEÇİM PARA CEZASI

9004                           ASKERLİK PARA CEZASI

9005                           MAHKEME PARA CEZASI

9006                           1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI

9007                           3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI

9008                           TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

9009                           TURİZM PARA CEZASI

9010                           TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI

9011                           ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI

9012                           ESNAF S.HARÇ

9013                           GÜMRÜK VERGİSİ

9014                           Yurt Dışı Çıkış Harcı

9016                           BİLİRKİŞİ ÜCRETİ

9017                           TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI

9018                           YILLIK TONAJ HARCI

9022                           KUR FARKI HESABI

9023                           YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI

9024                           KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI

9025                           İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI

9026                           GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI

9028                           DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI

9029                           DİPLOMA HARCI

9030                           EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

9031                           VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

9032                           EK TAŞIT ALIM VERGİSİ

9034                           MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

9035                           TAŞIT ALIM VERGİSİ

9036                           YİYECEK BEDELLERİ

9037                           TEMİNAT O. YAPILAN THS.

9038                           İADELERDEN ALACAKLILAR

9039                           HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR

9040                           MERA FONU

9041                           MERA FONU PARA CEZASI

9042                           MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ

9045                           TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK

9051                           DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ

9052                           TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ

9054                           DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ

9055                           TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ

9058                           PETROLDEN DEVLET HAKKI

9059                           TİCARET SİCİL HARCI

9060                           MADENLERDEN DEVLET HAKKI

9061                           OYUN KAĞIDI GELİRLERİ

9062                           TAPU VE KADASTRO HARÇLARI

9064                           PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI

9065                           TRAFİK HARÇLARI

9066                           YARGI HARÇLARI

9068                           GEMİ VE LİMAN HARÇLARI

9069                           DİĞER HARÇLAR

9070                           DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ

9071                           TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR

9072                           İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR

9073                           YEM ANALİZ ÜCRETİ

9074                           ŞEKER FİYAT FARKI

9075                           AKARYAKIT FİYAT FARKI

9076                           BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ

9077                           MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)

9080                           DİĞER PARA CEZALARI

9081                           ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR

9082                           FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR

9083                           SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU

9085                           TRAFİK CEZALARI

9086                           ELEKTİRİK ENERJİ FONU

9087                           TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN

9088                           ÇIRAKLIK FONU

9089                           2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR

9090                           ÇEŞİTLİ GELİRLER

9091                           PETROLDEN DEVLET HİSSESİ

9092                           YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ

9093                           RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ

9094                           EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI

9096                           4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER

9097                           HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ

9098                           HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI

9099                           KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI

bottom of page