top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

SSK Genelgesi 3/206 Ek (Yeni Tip Sağlık Karnesi Hk.)

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

(Kısa Vadeli Sigorta Kolları Dairesi Başkanlığı)

Şube : IX ÖZETİ: Yeni Tip Sağlık Karnesi Hk. Sayı : 376835 Tarih : 3.6.2002

GENELGE

3-206 EK

Bilindiği üzere, yeni tip sağlık karnelerinin ilk kez düzenlenerek ilgililere verilmesinde 100.000.- (Yüzbin) TL, reçete bölümlerinin dolması nedeniyle karnelerin yenilenmesi halinde 250.000.- (İkiyüzellibin) TL, çeşitli nedenlerle sağlık karnelerini yitirdiklerini ileri süren ve yeni karne düzenlenmesini talep edenlerden ise 1.000.000.- (Birmilyon) TL, ücret alınması, diğer yandan Tarım sigortalıları ile bunların eş ve geçindirmekle yükümlü bulundukları çocuklarına ait sağlık karnelerinin yapılacak yıllık vizelerinden 500.000.-(Beşyüzbin) TL, kaybettiğini ileri süren ve yeniden talep edenlerden 1.000.000.- (Birmilyon) TL, ücret alınmasının uygun görüldüğü, 5.6.2000 tarihli, 3-161 Ek sayılı Genelge ile bildirilmiştir. Yeni tip sağlık karnelerinin ilgililerce kullanımında gereken özen ve titizliğin gösterilmesi amacıyla yeni tip sağlık karnelerinin ilk kez düzenlenerek ilgililere verilmesinde ve reçete bölümlerinin dolması nedeniyle karnelerin yenilenmesi halinde 500.000.- (beşyüzbin) TL, çeşitli nedenlerle sağlık karnelerini kaybettiğini ileri süren ve yeniden sağlık karnesi düzenlenmesini talep edenlerden 5.000.000.- (Beşmilyon) TL, ücret alınması, diğer yandan, Tarım sigortalıları ile bunların eş ve geçindirmekle yükümlü bulundukları çocuklarına ait sağlık karnelerinin ilk defa verilişinde ve yapılacak yıllık vizelerinden 1.000.000.- (Birmilyon) TL, kaybettiğini ileri süren ve yeniden talep edenlerden 5.000.000.- (Beşmilyon) TL, ücret alınması Yönetim Kurulumuzun 3.5.2002 tarih, IX/1244 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Öte yandan, yeni tip sağlık karneleri için ilgilerden tahsil edilecek paraların muhasebe işlemleri ile ilgili olarak 15.7.1996 tarihli, 508834 sayılı Genelge Yazıda belirtilen esaslar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.

Sigorta İşleri Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Başkanı V.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page