top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

SSK Genelgesi 16/270 Ek (İdari Para Cezaları)

Şube: VII ÖZETİ: Asgari Ücret veSayı : 498506 İdari Para CezalarıTarih: 12.7.2002 Hk. GENELGE 16-270 EK Bilindiği gibi, 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, hizmet akdi ile çalışan ve bu Kanun kapsamına giren 16 yaşını doldurmuş işçilerin asgari ücretleri,1.7.2002-31.12.2002 tarihleri arasında günlük 8.362.500.- lira, aylık 250.875.000.- lira, 16 yaşını doldurmamış işçilerin asgari ücreti de, aynı dönemde günlük 7.107.000.- lira, aylık 213.210.000.- lira olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. I. SİGORTALILAR İÇİN :Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmiş olan günlük asgari ücretler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırından az olduğundan, İşKanununa tabi işyerlerinde çalışan işçilerin sigorta primlerinin hesabında, sigortalıların yaşları üzerinde durulmaksızın günlük alt sınır 10.919.443.- lira, aylık alt sınırı da 327.583.290.- lira esas alınarak işlem yapılmasına devam edilmesi icabetmektedir. II. ÇIRAKLAR İÇİN :3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre prime esas aylıkücretlerinin % 50’si sigorta primleri hesabına esas tutulduğundan, bunlar için uygulanacak sigorta primleri hesabına esas aylık kazanç tutarları, 16 yaşından büyükler için 1.7.2002-31.12.2002 tarihleri arasında 125.437.500.- lira, 16 yaşından küçükler için de 1.7.2002-31.12.2002 tarihleri arasında 106.605.000.- lira olmaktadır. III. İDARİ PARA CEZALARI :506 sayılı Kanunun 3910 sayılı Kanunla değişik 140 ıncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanırken, 1.7.2002-31.12.2002 döneminde oluşacak fiiller için 250.875.000.- lira esas alınacaktır. Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page