top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

SGK Genelgesi 2022/6 Türkiye- Kuzey Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2022/6

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-010.06.01-41656363

Tarih: 09.03.2022

Konu: Türkiye- Kuzey Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2022/6

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında 07.07.1998 tarihinde Üsküp’te imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 01.07.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma 21.08.1998 tarihinde imzalanmış ve anılan İdari Anlaşmanın 18 inci maddesi gereği Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin 21/8/1998 Tarihli İdari Anlaşmada Yapılan Değişiklikler ve İlavelere Ait Ek İdari Anlaşma ise 13.04.2010 tarihinde Ankara’da imzalanmış olup 16.08.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Makedonya Cumhuriyeti’nin ismi “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştiğinden Genelgede ülke ismi Kuzey Makedonya olarak kullanılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat İle İlgili Hükümler, Özel Hükümler, Tıbbi Kontrol, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Nihai Hükümler olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Sözleşme kapsamındaki kişilerin eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde; iş kazası ve meslek hastalığı, geçici iş göremezlik ve analık ödenekleri, işsizlik yardımları, cenaze yardımı ile yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, tıbbi kontrol,

Beşinci bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Altıncı bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler,

yer almaktadır.

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page