top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Ağustos 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28392

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/7/2006 tarihli ve 26228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Firmalara ödenmesi gereken enerji desteği tutarları, Bakanlık Bütçesinden her altı ayda bir ilgililerin banka hesabına aktarılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Kültür ve Turizm” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page