top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

2021 Asgari Ücrete Bağlı Olarak Hangi Parametreler Değişti?

Güncelleme tarihi: 11 Eki 2023

2021 Asgari Ücrete Bağlı Olarak Hangi Parametreler Değişti?


2021 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler


ÖZET:


01/01/2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 119,25.-TL Aylık 3.577,50 TL, net 2.825,90.-TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.


ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETRELER


01/01/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.


4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;


a) Özel sektörde:

​Günlük Kazanç Alt Sınırı

​119,25 TL

​Aylık kazanç alt sınırı

​3.577,50 TL

​Günlük Kazanç Üst Sınırı

894,38

​Aylık kazanç üst sınırı

26.831,40 TL


Sigorta Primi işçi payı (%14)

500,85 TL

Sigorta Primi işveren payı (20,5)

35,78 TL

İşsizlik Sigortası işçi payı (%1)

733,39 TL

İşsizlik Sigortası işveren payı (%2):

71,55 TL

Gelir vergisi işçi (%15)

187,82 TL

Gelir Vergisi Matrahı

3.040,88 TL

Gelir Vergisi

456,13 TL

Damga Vergisi

27,15 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve çocuksuz)

268,31 TL

Net Ücret

2.825,90 TL

b) Kamu sektöründe:

15.12.2020- 14.01.2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL

01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL

15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3239,10 TL

15.12.2020- 14.01.2021 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 735,75 TL x 16 gün = 11,772 TL

01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 894,38 TL x 14 gün = 12.521,32 TL

15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 11,772 TL + 12.521,32 TL = 24.293,32TL

15/01/2021 ila 14.12.2021 tarihleri arasında ve diğer dönemlerde Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları;

Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,40 TL

Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı: 59,63 TL Aylık kazanç tutarı: 1.788,9 TL

15.12.2020-14.01.2021 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2020- 14.01.2021 dönemi için;

15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 49,05 TL x 16 gün = 784,80 TL 01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 59,63 TL x 14 gün = 834,82 TL 15.12.2020-14.01.2021 devresi için: 784,80 TL + 834,82 TL = 1.619,62 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı: 119,25 TL Aylık kazanç tutarı: 3.577,50 TL

15.12.2020-14.1.2021 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2020-14.01.2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL 01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL 15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3239,10 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;

Yemek parası: 119,25 TL x %6 = 7,16 TL(Günlük)

Çocuk yardımı: 3.577,5 TL x %2 = 71,55 TL (Aylık)

Aile yardımı: 3.577,5 TL x %10 = 357,75 TL (Aylık)

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL Günlük kazanç üst sınırı: 357,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 10.732,50 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.151,96TL Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TLx28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.639,71TL

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.085,18TL Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TLx28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.138,86TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler;

Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.185,35 TL Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TLx28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.890,14TL

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler; Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL Prim Tutarı:715,5 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL Prim Tutarı: 5.366,28TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL Prim Tutarı: 1.144,80 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL Prim Tutarı: 8.586,05TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyecekler;

Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL Prim Tutarı: 1.252,13TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL Prim Tutarı: 9.390,99TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.

119,25 TL x 15 x= 1.788,75TL, Prim Tutarı: 581,34TL

5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

Bunların prim oranları %34,5 dur.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,5 TL

Prim Tutarı: 1.234,24TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL

Prim Tutarı: 9.256,83TL

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.151,96TL Günlük kazanç üst sınırına göre:894,38 TLx28= 25.042,64TL, Prim Tutarı: 8.639,71TL

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 x %3 = 107,33TL

Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 TL x 2 = 7.155 TL x %12 = 858,6TL,

Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 TL / 3 = 1.192,5TL x %12 = 143,1 TL

Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 TL x %6 = 214,65 TL

Olacaktır.

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 119,25 TL x %32 = 38,16 TL Üst sınırı: 894,38 TL x %32= 286,20 TL,

Olarak esas alınacaktır.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 119,25 TL x %45 = 53,66 L

Üst sınırı: 894,38 TL x %45 = 402,47 TL,

Olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 119,25 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 59,63 TL hesaplanacaktır.

İdari para cezaları;

01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında işlenen fiiller için 3.577,5 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Kaynak: TÜRMOB

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page