top of page

Endüstri 4.0’ın Tanımı ve Özellikleri

Literatürde Endüstri 4.0 kavramı üzerine henüz tam bir uzlaşma sağlanamamıştır. Bu konuyla ilgili yapılan çeşitli tanımlamalara göre:
Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistemleri üretim için geliştirmeyi ve kullanmayı amaçlayan üretim ve bilişim sistemlerinin entegrasyonu şeklinde tanımlanmıştır.
Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistemler (SFS), internet ve geleceğe yönelik teknolojiler ve gelişmiş insan-makine etkileşim paradigmalarına sahip akıllı sistemler ilkelerinin uygulanması şeklinde tanımlanmıştır.
Endüstri 4.0, tüm nesnelerin, faaliyetlerin, üretim süreçlerinin yanı sıra bir şirketin iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile tamamen dijitalleşmiş veri akışlarının entegrasyonu şeklinde tanımlanmıştır.
Endüstri 4.0, “bilişim, iletişim ve internet teknolojilerinin üretim süreçlerini yoğun bir şekilde etkilemesi ve dönüştürmesi ile ortaya çıkan yeni bir durum” şeklinde tanımlanmıştır.
Endüstri 4.0, tüm fiziksel varlıkların uçtan uca dijitalleştirilmesi ve tüm değer zinciri ortaklarının dijital sistemlere entegrasyonu şeklinde tanımlanmıştır.
Endüstri 4.0, nesnelerin ve hizmetlerin interneti ve otonom robotik sistemlerin yaygın olarak kullanılmasına dayalı siber-fiziksel üretimin geliştirilmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Endüstri 4.0, “tüketiciler tarafından talep edilen bir ürünün yaşam döngüsü çerçevesinde siparişten teslime kadar bütün sürecin tam bir kontrol altında tutulduğu, her türlü fonksiyon ve faaliyetin otonom sistemlerle yerine getirildiği, müşterilerin talep ve beklentilerine en üst düzeyde cevap verilebildiği bir süreç” şeklinde tanımlanmıştır.
Endüstri 4.0 dört temel özelliğe sahiptir. Bunlar;

  • İşletmeler arası iş birliğini kolaylaştırmak için değer zincirlerinin dijitalleştirilmesi ve yatay entegrasyonu,

  • Esnek ve yeniden yapılandırılabilir üretim süreci oluşturmak için değer zinciri boyunca gerçekleşen dijitalleşme ve dikey entegrasyonu,

  • Ürünün özelleştirmesini desteklemek amacıyla tüm değer zincirinin uçtan uca mühendislik entegrasyonu,

  • Yeni nesil teknolojiler aracılığıyla gelişme sağlar.

Kaynak: Kemal ÖZDEMİR - Endüstri 4.0: Akıllı fabrikalar ve muhasebe uygulamalarına olası etkileri - Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi​

bottom of page