top of page

Endüstri 4.0 – Genel Bir Bakış

Birinci endüstri devrimi, 18. yüzyılın ortasında buhar gücünün üretimde kullanılması ve ilk merkezi büyük fabrikaların ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Yaklaşık olarak 100 yıl sonra Henry Ford’un montaj hattını geliştirmesi ve elektriğin seri üretim kullanılmasıyla ikinci endüstri devrimi başlamıştır. Üçüncü endüstri devrimi ise 1970’li yıllarda üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerine dijital teknolojiler ve programlanabilir makinaların kullanılması neticesinde başlamıştır. Bu dönemde kullanılan programlama paradigması modern otomasyon sistemi mühendisliğini yönetmektedir. 

Endüstri 4.0, ilk olarak 2011'de Hannover Messe Fuarı'nda tanıtılmıştır. Siber-fiziksel sistemler, nesnelerin ve hizmetlerin interneti, dinamik veri işleme ve akıllı fabrikalar gibi yeni teknolojileri kapsayan Endüstri 4.0, Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH) ve Henning Kagermann (Acatech) başkanlığında bir çalışma grubunun oluşturulmasıyla Almanya’da başlamıştır. 

Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistemler (SFS), internet ve geleceğe yönelik teknolojiler ve gelişmiş insan-makine etkileşim paradigmalarına sahip akıllı sistemler ilkelerinin uygulanması şeklinde tanımlanmıştır (Sanders vd., 2016: 816). Sistemin temeli dijital tasarım, simülasyon, üst düzey otomasyona sahip üretim sistemleri, veri yönetim ağı ve ürün süreç yönetiminden oluşmaktadır. Endüstri 4.0 ayrıca, gerçek zamanlı veri algılama, akıllı üretim sistemleri, dinamik kontrol ve bilgi hizmetleri sağlayan bilgi işlem, iletişim ve kontrol teknolojilerini kapsayan siber fiziksel sisteme (CPS) dayanmaktadır.

İşletme bilgi sistemlerinin önemli bir bölümünü muhasebe bilgi sistemi oluşturmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminden elde edilen veriler planlama, kontrol, denetim, ekonomik analiz ve raporlama için kullanılmaktadır. İşletmelerin raporlama döneminde belirlenen hedeflere yönelik muhasebe; işletmenin performansının ölçülmesinde, gelecekteki planlamanın yapılmasında ve gerekli tahminlerin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca planlamadaki sapmaların nedenlerini belirleme, işletmenin verimliliğini artırma ve ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun olarak muhasebe prosedürlerini yürütme konusunda yöneticilere önemli bilgiler sağlamaktadır. Son yıllarda endüstri 4.0 ile geliştirilen önemli teknolojiler hem muhasebe uygulamalarını hem de muhasebe bilgi sistemini önemli ölçüde etkileyecektir.  

Kaynaklar

Özdemir, Kemal (2019). Endüstri 4.0: Akıllı Fabrikalar ve Muhasebe Uygulamalarına Olası Etkileri, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Bal, Hasan, Ç. ve Çisil, Erkan (2019). Industry 4.0 and Competitiveness. 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship. 21-23 Haziran. Elsevier.

Sanders, Adam, Chola, Elangeswaran ve Wulfsberg, Jens (2016). Industry 4.0 Implies Lean Manufacturing: Research Activities in Industry 4.0 Function as Enablers for Lean Manufacturing. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(3), 811- 833.

Özdemir, Şebnem ve Kılınç, Deniz (2019). Geleceğin Meslekleri. İstanbul: Abaküs Kitap.

bottom of page