top of page

2023 BAĞKUR PRİMLERİ HESAPLAMA

2023 brüt asgari ücretin 10008 TL olması ile 2023 BAĞ-KUR primleri de netlik kazanmış oldu.

BAĞ-KUR primleri sigortalıların kendi belirlediği sigorta primine esas kazancının %34,5’idir.

ÖRNEK: Sigortalı kazancını 15000 TL olarak bildirirse ödeyeceği BAĞ-KUR primi 15000 x %34,5 = 5175 TL’dir.

 

En Düşük ve En Yüksek Esnaf, Şirket Ortağı, Muhtar, Avukat, Jokey BAĞ-KUR Primleri

 

2023 yılı içinde en düşük BAĞ-KUR primi: 3.452,76 TL

2023 yılı içinde en yüksek BAĞ-KUR primi: 25.895,7 TL

 

BAĞ-KUR primlerinin belirlenen zamanlarda ödenmesi halinde ise bu tutarlara yüzde 5 indirim uygulanacaktır.

 

2023 yılında yüzde 5 indirimli en düşük BAĞ-KUR primi: 2952,36 TL

2023 yılı içinde yüzde 5 indirimli en yüksek BAĞ-KUR primi: 22.142,7 TL

 

En Düşük ve En Yüksek Tarım/Çiftçi BAĞ-KUR Primleri

2023 yılı itibariyle tarım BAĞ-KUR'u ödeyenler de 30 gün üzerinden ödeyecekleri için, ödenmesi gereken BAĞ-KUR prim

miktarı diğer BAĞ-KUR'lular ile aynı olacaktır.

 

2023 yılı içinde en düşük BAĞ-KUR primi: 3.452,76 TL

2023 yılı içinde en yüksek BAĞ-KUR primi: 25.895,7 TL

 

BAĞ-KUR primlerinin belirlenen zamanlarda ödenmesi halinde ise bu tutarlara yüzde 5 indirim uygulanacaktır.

2023 yılında yüzde 5 indirimli en düşük bağkur primi: 2952,36 TL

2023 yılı içinde yüzde 5 indirimli en yüksek bağkur primi: 22.142,7 TL

2023 brüt asgari ücretin 10008 TL olması ile 2023 BAĞ-KUR primleri de açıklık kazanmış oldu.

2022 BAĞKUR PRİMLERİ HESAPLAMA

1 Temmuz - 31 Aralık 2022

Ödeme vadesi geçmiş prim borcu olan ve prim ödemelerini düzenli yapmayanlar için ise 2022 yılı BAĞ-KUR primi 2.232,50 TL olacaktır.

Prim ödemesini düzenli yapanlar için aylık 5 puanlık indirimli minimum bağkur primi; 1.908,95 TL

 

1 Ocak - 30 Haziran 2022

Ödeme vadesi geçmiş prim borcu olan ve prim ödemelerini düzenli yapmayanlar için ise 2022 yılı bağkur primi 1.726,38 TL olacaktır.

Prim ödemesini düzenli yapanlar için aylık 5 puanlık indirimli minimum BAĞ-KUR primi; 1476,18 TL.

2021 BAĞKUR PRİMLERİ HESAPLAMA

BAĞ-KUR primleri 2021 yılında indirimsiz 1234,25 TL, indirimli olarak ise 1055,36 TL miktarında ödenecek. Bu oran, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret üzerinden belirlendi.

 

Bağ-Kur sigortalılarının ödemek zorunda oldukları primler ve hesaplama yöntemi aşağıda belirtilmiştir;
Bağkur prim oranları nasıl hesaplanıyor?

 

a) Sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği gelir basamağının %20’sinden,

 

b) Sağlık sigortası primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalılar için sekizinci gelir basamağı tutarının % 20 si, dokuz ve daha yukarı basamakta bulunan sigortalılar için bulundukları gelir basamağı tutarının % 20’sinden,

 

c) Giriş keseneği, ilk defa sigortalı olanların seçtikleri veya intibak ettirildikleri gelir basamağı tutarının %25’inden,

 

d) Basamak yükseltme farkı, sigortalının yükseldiği gelir basamağı ile daha önce bulunduğu gelir basamağı arasındaki farktan oluşur.

Primler tam ay üzerinden hesaplanır.

2020 BAĞKUR PRİMLERİ HESAPLAMA

2020 Çiftçi BAĞ-KUR Primi

Eğer geçmiş döneme ilişkin BAĞ-KUR prim borcunuz yoksa, prim ödemelerinizi düzenli yapıyorsanız yüzde 5 indirim ile ödeyeceğiniz en düşük tarım/çiftçi 2020 BAĞ-KUR primleri aylık olarak 781,36 TL, geçmiş dönem borcunuz varsa ve prim ödemelerinizi düzenli yapmıyorsanız aylık en düşük prim tutarınız ise 913,80 TL olacaktır. Tarım/çiftçi BAĞ-KURU kapsamında ödenecek aylık en yüksek BAĞ-KUR primi tutarı ise yukarıda belirtilen tutarların 7,5 katıdır.

2020 Esnaf BAĞ-KUR Primi

BAĞ-KUR aylık ödemenizi düzenli yapıyorsanız ve geçmiş döneme ait borcunuz yoksa 5 puanlık indirim ile ödeyeceğiniz en düşük BAĞ-KUR primi 868,18 TL, aylık BAĞ-KUR ödemesini düzenli yapmıyorsanız ve geçmiş döneme ait borçlarınız varsa bu durumda ise ödeyeceğiniz BAĞ-KUR ücreti aylık olarak 1015,33 TL olacaktır.

En yüksek şirket ortağı/esnaf BAĞ-KUR primi de aylık olarak yukarıda belirtilen tutarların 7,5 katı olacaktır.

2020 İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Primi

İsteğe bağlı BAĞ-KUR'lular 5 puanlık indirimden yararlanamıyor. İsteğe bağlı BAĞ-KUR kapsamında prim ödeyenler aylık en düşük brüt asgari ücretin %32'si, en yüksek ise bunun 7,5 katı oranında prim ödemesi yaparlar. Bu kapsamda ödenen primler BAĞ-KUR hizmeti olarak sayılır ve bu kişiler 9000 günle normal emeklilik, 5400 günle de yaş haddinden emeklilik hakkı elde ederler. İsteğe bağlı aylık BAĞ-KUR ücreti 2020 yılında en düşük 941,76 TL en yüksek ise 7.063,00 TL dir.

En Düşük BAĞ-KUR Primi

4b BAĞ-KUR kapsamında en düşük prim ödemesi yapılan BAĞ-KUR kolu ev hanımları için isteğe bağlı BAĞ-KURdur. Ev hanımları bu kapsamda düşük BAĞ-KUR primi ödeyerek emeklilik hakkına sahip olabilmekteler.

2019 Yılı BAĞ-KUR Prim Tutarları

01 Ocak 2019 tarihi ile 31 Aralık 2019 tarihleri arası ödenecek 4b en düşük BAĞ-KUR primleri şu şekilde;

  • Esnaf, şirket ortaklarının ödeyeceği BAĞ-KUR prim tutarı indirimsiz olarak 882,51 TL, prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 754,61 TL. En yüksek şirket ortağı/esnaf BAĞ-KUR primi de aylık olarak yukarıda belirtilen tutarların 7,5 katı olacaktır.

 

  • İsteğe bağlı 4b BAĞ-KUR primi en düşük 818,56 TL, en yüksek 6.139,20 TL (isteğe bağlı 4b BAĞ-KUR'lular %5 oranındaki indirimden yararlanamaz. )

 

  • Tarım/çiftçi BAĞ-KUR primi indirimsiz olarak 764,84 TL, prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 653,99 TL. Tarım/çiftçi BAĞ-KUR'u kapsamında ödenecek aylık en yüksek BAĞ-KUR primi tutarı ise yukarıda belirtilen tutarların 7,5 katıdır.

2018 Yılı BAĞ-KUR Prim Tutarları

01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası ödenecek 4b en düşük BAĞ-KUR primleri şu şekilde;

  • Esnaf, şirket ortaklarının ödeyeceği BAĞ-KUR prim tutarı indirimsiz olarak 700,17 TL, prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 598,70 TL.

  • İsteğe bağlı 4b BAĞ-KUR primi 649,44 TL,(isteğe bağlı 4b BAĞ-KUR'lular %5 oranındaki indirimden yararlanamaz. )

  • Tarım/çiftçi BAĞ-KUR'u primi indirimsiz olarak 583,48 TL, prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak  498,91 TL.

bottom of page