top of page

Asgari Ücret Nedir?

   Minimum ücret olarak da adlandırılan asgari ücret, yasal olarak çalışana verilen en düşük ücret olarak tanımlanmaktadır.

   Yıl sonlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yılın asgari ücret miktarına dair çalışmalar yapıyor. Bu komisyon 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet yetkilisi ile 15 kişiden oluşan bir komisyondur.

   Kaynak: https://multinet.com.tr/blog/insan-kaynaklari/asgari-ucret-nedir

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 


Çalışma Genel Müdürlüğü / Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

01/07/2023 - 31/12/2023

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET                                                                                               13,414.50 TL

SGK PRİMİ % 14                                                                                                 1,878.03 TL

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1                                                                                     134.15 TL

KESİNTİLER TOPLAMI                                                                                    2,012.18 TL

NET ASGARİ ÜCRET                                                                                     11,402.32 TL

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET                                                                                               13,414.50 TL

SGK PRİMİ % 15.5 (İşveren Payı) (*)                                                            2,079.25 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 22                                                     68.29 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYET                                                                  15,762.04 TL

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.
(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

ESKİ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2023 (01/01/2023 – 30/06/2023)

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2022 (01/07/2022 – 31/12/2022)

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2022 (01/01/2022 - 30/06/2022)

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020)

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017)

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2015 2. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2015 1. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2014 2. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2014 1. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2013 2. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2013 1. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2012 2. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2012 1. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2011 2. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2011 1. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2010 2. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2010 1. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2009 2. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2009 1. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2008 2. Altı Ay

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2008 1. Altı Ay

bottom of page